מזכירות ארצית

שם טלפון פקס מייל
גד גפני- מחוז תל-אביב גד גפני
יו”ר המחוז
03-6921867  03-6921800 gad@histadrut.org.il
אילנית אלזם - מחוז תל-אביב אילנית אלזם
מזכירת יו”ר המחוז
03-6921997 03-6921800 ilanite@histadrut.org.il
אילנית אלזם - מחוז תל-אביב
אילנית אלזם
מזכירת יו"ר המחוז
טל' 03-6921997
פקס 03-6921800
ilanite@histadrut.org.il
ימי קבלת קהל:

קבלת קהל לפי תיאום טלפוני מראש

כתובת:

רח’ ארלוזורוב 93 תל-אביב, 6209801

ימי קבלת קהל:

קבלת קהל לפי תיאום טלפוני מראש

כתובת:

רח’ ארלוזורוב 93 תל-אביב, 6209801