מזכירות ארצית

שם טלפון פקס מייל
מאיה וולך-מחוז ירושלים מאיה וולך
יו”ר המחוז
02-6233842 02-6207247 maya.jr@histadrut.org.il
ורד אליה-מחוז ירושלים ורד אליה
מזכירת יו”ר המחוז
02-6233842  02-6207247 verede@histadrut.org.il
ורד אליה-מחוז ירושלים
ורד אליה
מזכירת יו"ר המחוז
טל' 02-6233842
פקס 02-6207247
verede@histadrut.org.il
ימי קבלת קהל:

א’, ה’ 11:30-08:00

א’,ד’ 18:00-16:00

כתובת:

רח’ שטראוס 17, ירושלים, 9514214

ימי קבלת קהל:

א’, ה’ 11:30-08:00

א’,ד’ 18:00-16:00

כתובת:

רח’ שטראוס 17, ירושלים, 9514214