מזכירות ארצית

שם טלפון פקס מייל
זהבה פרץ
יו”ר המחוז
04-8610138 04-8610269 zehavap.hf@histadrut.org.il
שרון שביט דברי
מזכירת יו”ר המחוז
04-8610129 04-8610269 sharonsd@histadrut.org.il
ליאת אברהמוב
מרכזת השתלמויות
04-8610118 04-8610195 liatab@histadrut.org.il
זהבה פרץ יו"ר המחוז
זהבה פרץ
יו"ר המחוז
טל' 04-8610138
zehavap.hf@histadrut.org.il
שרון שביט דברי מזכירת יו"ר המחוז
שרון שביט דברי
מזכירת יו"ר המחוז
טל' 04-8610129
sharonsd@histadrut.org.il
ליאת אברהמוב מרכזת השתלמויות
ליאת אברהמוב
מרכזת השתלמויות
טל' 04-8610118
פקס 04-8610195
sharonsd@histadrut.org.il
ימי קבלת קהל:

ימים:  א, ג, ד, ה :  12:00 – 08:00

יום ג’ :  17:30 – 16:00

ביום ב’ אין קבלת קהל

כתובת:
ימי קבלת קהל:

ימים : א, ג, ד, ה:  12:00 – 08:00

יום ג’ : 17:30 – 16:00

ביום ב’ אין קבלת קהל.

כתובת:

 חיפה, רח’ הנביאים 18 קומה 17.מגדל ארמון