מזכירות ארצית

שם טלפון פקס מייל
שלום שמלה-מחוז באר שבע שלום שמלה
יו”ר המחוז
08-6463074  08-6271683 shamlas@histadrut.org.il
נילי שיטרית-מחוז באר שבע נילי שטרית
מזכירת יו”ר המחוז
08-6463074 08-6271683 nilist.br@histadrut.org.il
שלום שמלה-מחוז באר שבע
שלום שמלה
יו"ר המחוז
טל' 08-6463074
shamlas@histadrut.org.il
נילי שיטרית-מחוז באר שבע
נילי שטרית
מזכירת יו"ר המחוז
טל' 08-6463074
nilist.br@histadrut.org.il
ימי קבלת קהל:

א’,ג’,ה’ 10:30 – 08:30

ג’ 17:00-18:30

כתובת:

להגעה או שליח: שדרות יצחק רגר 30, באר שבע

 

למשלוח מכתבים: ת”ד 627 באר שבע 8410501

ימי קבלת קהל:

א’,ג’,ה’ 10:30-08:30
א’,ג’ 18:30-17:00

כתובת:

להגעה או שליח: שדרות יצחק רגר 30, באר שבע
למשלוח מכתבים: ת”ד 627 באר שבע 8410501