דני הורשנטיין

דני הורנשטיין

יו"ר הסתדרות ההנדסאים

03-6921470

magie@histadrut.org.il

לשכת יו"ר הסתדרות ההנדסאים

דני הורשנטיין

דני הורנשטיין

יו"ר הסתדרות ההנדסאים

03-6921470

dannyh@histadrut.org.il

רעות חיימוביץ

רעות חיימוביץ

מזכירת יו"ר החטיבות

03-6921471

Reuth@histadrut.org.il

מגי חיון

מגי חיון

מנהלת לשכת היו"ר

03-6921470

magie@histadrut.org.il

דני הורשנטיין

דני הורנשטיין

יו"ר הסתדרות ההנדסאים

03-6921470

dannyh@histadrut.org.il

יו"ר חטיבות

שלמה פרלוב

שלמה פרלוב

יו"ר חטיבת המגזר העסקי

03-6921401

perlove@histadrut.org.il

יעקב לוי

יעקב לוי

יו"ר חטיבת המגזר הציבורי

03-6921492

yaacovl@histadrut.org.il

משה שגב

משה שגב

יו"ר חטיבת רשויות מקומיות

03-6921560

moshese@histadrut.org.il

שלומי מרום

שלומי מרום

יו"ר חטיבת הטכנולוגיים הרפואיים

03-6921473

shlomi.para@gmail.com

המחלקה לגמול השתלמות

חטיבת הדרכה וסטודנטים

המחלקה לגמול השתלמות

רוית רוזיליו

רוית רוזיליו

מנהלת מחלקת גמול השתלמות

ravits@histadrut.org.il

חושן לוינגר

מזכירת הוועדה לגמול השתלמות

03-6921405

hoshenl@histadrut.org.il

חטיבת הדרכה וסטודנטים

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר חטיבת הדרכה וסטודנטים

03-6921473

eli@cts.org.il

אודליה אטרי

אודליה אטרי

מזכירת החטיבה

03-6921473

odelya@histadrut.org.il

יעוץ משפטי

תאום וביצוע

לשכת יו"ר הסתדרות ההנדסאים

יעוץ משפטי

פרידה גוטמן יועצת משפטית

עו"ד פרידה גוטמן

יועצת משפטית

03-6921446

fridag@histadrut.org.il

תאום וביצוע

ריקי זוארץ

ריקי זוארץ

מנהלת המחלקה לתיאום וביצוע

03-6921407

histech@histadrut.org.il

לשכת יו"ר הסתדרות ההנדסאים

מגי חיון

מגי חיון

מנהלת לשכת היו"ר

03-6921470

magie@histadrut.org.il

רעות חיימוביץ

רעות חיימוביץ

מזכירת יו"ר החטיבות

03-6921471

reuth@histadrut.org.il

חשבות והנהלת חשבונות

חשבות והנהלת חשבונות

רונית נמני

רונית נימני

מרכזת חשבונות וכספים

03-6921406

ronitn@histadrut.org.il

חשבות והנהלת חשבונות

תאום וביצוע

יעוץ משפטי

חשבות והנהלת חשבונות

רונית נמני

רונית נימני

מרכזת חשבונות וכספים

03-6921406

ronitn@histadrut.org.il

תאום וביצוע

ריקי זוארץ

ריקי זוארץ

מנהלת המחלקה לתיאום וביצוע

03-6921407

histech@histadrut.org.il

יעוץ משפטי

נושאת תפקיד

עו"ד פרידה גוטמן

יועצת משפטית

03-6921446

fridag@histadrut.org.il